Monocyter: normal, förhöjd, minskad, orsaker hos barn och vuxna


Monocyter är "torkarna" i människokroppen. De största blodkropparna har förmågan att fånga upp och absorbera främmande ämnen som nästan inte skadar sig själva. Till skillnad från andra leukocyter dör monocyter sällan efter en kollision med farliga gäster och fortsätter som regel att fylla sin roll i blodet på ett säkert sätt. En ökning eller minskning av dessa blodceller är ett oroande symptom och kan indikera utvecklingen av en allvarlig sjukdom..

Vad är monocyter och hur bildas de?

Monocyter är en typ av agranulocytisk leukocyt (vita blodkroppar). Detta är det största elementet i perifert blodflöde - dess diameter är 18-20 mikron. En oval cell innehåller en excentriskt belägen polymorf bönformad kärna. Intensiv färgning av kärnan gör det möjligt att skilja en monocyt från en lymfocyt, vilket är oerhört viktigt för laboratoriebedömning av blodantal.

I en frisk kropp utgör monocyter 3 till 11% av alla vita blodkroppar. I ett stort antal av dessa element finns i andra vävnader:

 • lever;
 • mjälte;
 • Benmärg;
 • Lymfkörtlarna.

Monocyter syntetiseras i benmärgen, där följande ämnen påverkar deras tillväxt och utveckling:

 • Glukokortikosteroider hämmar monocytproduktion.
 • Celltillväxtfaktorer (GM-CSF och M-CSF) aktiverar utvecklingen av monocyter.

Monocyter från benmärgen tränger in i blodomloppet, där de försenas i 2-3 dagar. Efter denna period dör cellerna antingen av traditionell apoptos (programmerad av celldödens natur) eller går till en ny nivå - förvandlas till makrofager. Förbättrade celler lämnar blodomloppet och kommer in i vävnaderna, där de finns kvar i 1-2 månader.

Monocyter och makrofager: vad är skillnaden?

På 70-talet av förra seklet trodde man att alla monocyter förr eller senare övergår till makrofager, och det finns inga andra källor till ”professionella torkare” i vävnaderna i människokroppen. Under 2008 och senare genomfördes nya studier som visade: makrofager är heterogena. Vissa av dem kommer faktiskt från monocyter, medan andra härrör från andra prekursorceller även i stadiet av intrauterin utveckling.

Omvandlingen av en cell till en annan sker enligt det programmerade schemat. När man kommer ut ur blodomloppet i vävnader börjar monocyter växa, innehållet i inre strukturer - mitokondrier och lysosomer - ökar i dem. Sådana omarrangemang tillåter monocytiska makrofager att utföra sina funktioner så effektivt som möjligt..

Monocyternas biologiska roll

Monocyter är de största fagocyterna i vår kropp. De utför följande funktioner i kroppen:

 • Fagocytos. Monocyter och makrofager har förmågan att känna igen och fånga (absorbera, fagocytisera) främmande element, inklusive farliga proteiner, virus, bakterier.
 • Deltagande i bildandet av specifik immunitet och skydd av kroppen mot farliga bakterier, virus, svampar genom produktion av cytotoxiner, interferon och andra ämnen.
 • Deltagande i utvecklingen av allergiska reaktioner. Monocyter syntetiserar vissa element i komplimentsystemet, på grund av vilka antigener (främmande proteiner) känns igen.
 • Antitumörskydd (tillhandahålls genom syntes av tumörnekrosfaktor och andra mekanismer).
 • Deltagande i regleringen av blodbildning och blodkoagulation på grund av produktion av vissa ämnen.

Monocyter tillsammans med neutrofiler tillhör professionella fagocyter, men de har distinkta tecken:

 • Endast monocyter och deras speciella form (makrofager) efter absorption av ett främmande medel dör inte omedelbart utan fortsätter att utföra sin omedelbara uppgift. Nederlag i kampen med farliga ämnen är extremt sällsynt..
 • Monocyter lever betydligt längre än neutrofiler.
 • Monocyter är mer effektiva mot virus, medan neutrofiler främst är engagerade i bakterier.
 • På grund av det faktum att monocyter inte kollapsar efter en kollision med främmande ämnen, bildas inte pus på platserna för deras ansamling.
 • Monocyter och makrofager kan samlas i fokusen på kronisk inflammation.

Bestämma nivån av monocyter i blodet

Det totala antalet monocyter visas i sammansättningen av leukocytformeln och ingår i det allmänna blodprovet (OAC). Material för forskning tas från ett finger eller från en ven. Blodceller räknas manuellt av en laboratorieassistent eller med hjälp av specialanordningar. Resultaten utfärdas på ett formulär som måste ange de standarder som har använts för ett visst laboratorium. Olika metoder för att bestämma antalet monocyter kan leda till inkonsekvenser, så se till att överväga var och hur analysen togs, liksom hur blodcellerna räknades.

Det normala värdet för monocyter hos barn och vuxna

Med hårdvarukryptering betecknas monocyter MON, medan manuellt ändras inte deras namn. Normen för monocyter beroende på en persons ålder presenteras i tabellen:

ÅlderNormen för monocyter,%
1-15 dagar5-15
15 dagar - 1 år4-10
1-2 år3-10
2-15 år3-9
Över 15 år gammal3-11

Det normala värdet på monocyter hos kvinnor och män skiljer sig inte. Nivån på dessa blodceller är könsoberoende. Hos kvinnor ökar antalet monocyter något under graviditeten, men förblir inom den fysiologiska normen.

I klinisk praxis är inte bara procentandelen utan också det absoluta innehållet av monocyter i en liter blod viktigt. Normen för vuxna och barn är följande:

 • Upp till 12 år gammal - 0,05-1,1 * 10 9 / l.
 • Efter 12 år - 0,04-0,08 * 10 9 / l.

Orsaker till en ökning av blodmonocyter

En ökning av monocyter över tröskelvärdet för varje åldersgrupp kallas monocytos. Det finns två former av detta tillstånd:

 • Absolut monocytos är ett fenomen när isolerad tillväxt av monocyter i blodet noteras, och deras koncentration överstiger 0,8 * 10 9 / l för vuxna och 1,1 * 10 9 / l för barn under 12 år. Ett liknande tillstånd registreras i vissa sjukdomar som provocerar en specifik produktion av professionella fagocyter..
 • Relativ monocytos är ett fenomen där det absoluta antalet monocyter förblir inom det normala intervallet, men deras procentuella förhållande i blodomloppet stiger. Detta tillstånd inträffar medan nivån för andra vita blodkroppar sänks.

I praktiken är absolut monocytos ett mer alarmerande tecken, eftersom det vanligtvis indikerar allvarliga störningar i en vuxens eller barns kropp. Den relativa ökningen av monocyter är ofta kortvarig..

Vad är överskottet av monocyter att prata om? Först och främst om det faktum att fagocytosreaktioner började i kroppen, och det är en aktiv kamp med utländska inkräktare. Orsaken till monocytos kan vara sådana tillstånd:

Fysiologiska orsaker till monocytos

Hos alla friska människor ökar monocyterna något de första två timmarna efter att ha ätit. Av denna anledning rekommenderar läkare att donera blod uteslutande på morgonen och på tom mage. Fram till nyligen var detta inte en strikt regel, och ett allmänt blodprov med en leukocytbestämning tilläts göras när som helst på dagen. Ökningen i monocyter efter att ha ätit är inte så betydande och överskrider vanligtvis inte den övre tröskeln, men risken för felaktig tolkning av resultatet kvarstår. Med introduktionen av apparater för automatisk avkodning av blod som är känsliga för de minsta förändringarna i cellkompositionen reviderades reglerna för godkännande av analysen. Idag insisterar läkare på alla specialiteter att KLA ska ge upp på tom mage på morgonen.

Höga monocyter hos kvinnor finns i vissa speciella situationer:

Menstruation

Under de tidiga dagarna av cykeln hos friska kvinnor finns det en viss entusiasm för koncentrationen av monocyter i blodet och makrofager i vävnaderna. Detta förklaras helt enkelt - det var under denna period som endometriet aktivt avvisades, och de "professionella torkarna" rusade till centrum - för att fullgöra sina omedelbara skyldigheter. Tillväxten av monocyter noteras vid toppen av menstruationen, det vill säga på dagar med den mest omfattande urladdningen. Efter avslutad månatlig blödning återgår nivån av fagocytceller till normal..

Viktig! Även om antalet monocyter under menstruationen vanligtvis inte överstiger normen, rekommenderar läkare inte att ta ett fullständigt blodantal innan slutet av den månatliga utskrivningen.

Graviditet

Omstruktureringen av immunsystemet under graviditeten leder till att det i första trimestern finns en låg nivå av monocyter, men då förändras bilden. Den maximala koncentrationen av blodceller registreras i tredje trimestern och före förlossningen. Antalet monocyter går vanligtvis inte utöver åldersnormen.

Patologiska orsaker till monocytos

Förhållanden i vilka monocyter är förhöjda så mycket att de definieras i det allmänna blodprovet eftersom det ligger utanför det normala intervallet anses vara patologiskt och kräver obligatoriskt samråd med en läkare.

Akuta infektionssjukdomar

Tillväxten av professionella fagocyter observeras vid olika infektionssjukdomar. I ett allmänt blodprov överskrider det relativa antalet monocyter vid akuta luftvägsinfektioner något de tröskelvärden som antagits för varje ålder. Men om det finns en ökning av neutrofiler under bakterieskada, i fall av ett virusattack, monocyter kommer in i striden. En hög koncentration av dessa blodelement registreras från de första dagarna av sjukdomen och kvarstår till fullständig återhämtning.

 • När alla symtom sjunker kvar är monocyterna höga i ytterligare 2-4 veckor.
 • Om ett förhöjt monocytantal räknas upp i 6-8 veckor eller mer, leta efter en källa till kronisk infektion..

Vid en vanlig luftvägsinfektion (förkylning) ökar nivån av monocyter något och ligger vanligtvis på den övre gränsen för normen eller något utanför (0,09-1,5 * 10 9 / l). Ett kraftigt hopp i monocyter (upp till 30-50 * 10 9 / l eller mer) observeras med onkhematologiska sjukdomar.

En ökning av monocyter hos ett barn är oftast förknippad med sådana smittsamma processer:

Körtelfeber

Sjukdomen orsakad av det herpesliknande Epstein-Barr-viruset förekommer främst hos förskolebarn. Förekomsten av infektion är sådan att nästan allt bär den till tonåren. Hos vuxna förekommer nästan aldrig på grund av egenskaperna hos immunsystemets respons.

 • Akut början med feber upp till 38-40 ° C, frossa.
 • Tecken på skador i övre luftvägarna: rinnande näsa, nästoppning, ont i halsen.
 • Nästan smärtfri utvidgning av occipitala och submandibulära lymfkörtlar.
 • Hudutslag.
 • Förstorad lever och mjälte.

Feber med infektiös mononukleos kvarstår under lång tid, upp till en månad (med förbättringsperioder), vilket skiljer denna patologi från andra akuta luftvägsinfektioner. I ett allmänt blodprov är både monocyter och lymfocyter förhöjda. Diagnosen ställs baserat på en typisk klinisk bild, men ett test kan utföras för att bestämma specifika antikroppar. Terapi syftar till att lindra symtomen på sjukdomen. Ingen riktad antiviral behandling.

Andra barninfektioner

Den samtidiga tillväxten av monocyter och lymfocyter noteras i många infektionssjukdomar, som huvudsakligen finns i barndomen och nästan inte upptäcks hos vuxna:

 • mässling;
 • rubella;
 • kikhosta;
 • kusma, etc..

Med dessa sjukdomar noteras monocytos i fallet med en utdragen patologikurs..

Hos vuxna avslöjas andra orsaker till en ökning av antalet monocyter i blodet:

Tuberkulos

Allvarlig infektionssjukdom som påverkar lungorna, benen, könsorganen, huden. Det är möjligt att misstänka förekomsten av denna patologi enligt vissa tecken:

 • Långvarig orsakslös feber.
 • Omotiverad viktminskning.
 • Långsam hosta (med lung tuberkulos).
 • Löshet, apati, trötthet.

Årlig fluorografi hjälper till att upptäcka lung tuberkulos hos vuxna (hos barn, Mantoux-reaktionen). En röntgenstråle för bröstet hjälper till att bekräfta diagnosen. Specifika studier genomförs för att upptäcka tuberkulos av en annan lokalisering. I blod, förutom att öka nivån av monocyter, finns det en minskning av leukocyter, röda blodkroppar och hemoglobin.

Andra infektioner kan leda till monocytos hos vuxna:

 • brucellos;
 • syfilis;
 • sarkoidos;
 • cytomegalovirusinfektion;
 • tyfusfeber, etc..

Monocyttillväxt observeras med en långvarig sjukdomsförlopp.

Parasitisk angrepp

Aktivering av monocyter i perifert blod noteras under infektion med helminter. Det kan vara både opisthorchia, tjur- eller fläskbandmask, pinmaskar och rundmaskar, vanligtvis för ett måttligt klimat, och exotiska parasiter. Vid tarmskador uppstår följande symtom:

 • Buksmärta av olika lokaliseringar.
 • Avföring av avföring (oftare som diarré).
 • Omotiverad viktminskning med ökad aptit.
 • Hudallergisk reaktion som nässelfeber.

Tillsammans med monocyter i blodet hos en person smittad med helminter registreras en ökning av eosinofiler - granulocytiska leukocyter som är ansvariga för en allergisk reaktion. För att identifiera parasiter tas avföring för analys, bakteriologiska kulturer utförs, immunologiska test utförs. Behandling inkluderar antiparasitiska läkemedel, beroende på källan till problemet..

Kroniska smittsamma och inflammatoriska processer

Nästan varje trög infektion som finns i människokroppen under lång tid leder till en ökning av monocyten i blodet och ackumulering av makrofager i vävnaderna. Det är svårt att skilja specifika symtom i denna situation, eftersom de kommer att bero på patologins form och fokuseringens lokalisering.

Det kan vara en infektion i lungorna eller halsen, hjärtmuskeln eller benvävnaden, njurarna och gallblåsan, bäckenorganen. En sådan patologi manifesteras av konstant eller periodiskt förekommande smärta i projektionen av det drabbade organet, ökad trötthet, trötthet. Feber är inte karakteristisk. Efter identifiering av orsaken väljs optimal terapi, och med fall av den patologiska processen återgår nivån av monocyter till normal.

Autoimmuna sjukdomar

Denna term hänvisar till sådana tillstånd där det mänskliga immunsystemet uppfattar sina egna vävnader som främmande och börjar förstöra dem. Just nu spelar monocyter och makrofager spel - professionella fagocyter, välutbildade soldater och vaktmästare, vars uppgift är att bli av med det misstänkta fokuset. Men bara med autoimmun patologi blir detta fokus egna leder, njurar, hjärtklaffar, hud och andra organ, på vilken del utseendet på alla symtom på patologin noteras.

De vanligaste autoimmuna processerna:

 • Diffus giftig struma - skada på sköldkörteln, i vilken det finns en ökad produktion av sköldkörtelhormoner.
 • Reumatoid artrit - en patologi åtföljd av förstörelse av små leder.
 • Systemisk lupus erythematosus - ett tillstånd där hudceller, små leder, hjärtventiler och njurar påverkas.
 • Systemisk sklerodermi - en sjukdom som fångar huden och sprider sig till de inre organen.
 • Diabetes mellitus av typ I - ett tillstånd där glukosmetabolismen försämras och andra metaboliska länkar också lider.

Tillväxten av monocyter i blodet med denna patologi är bara ett av symtomen på en systemisk skada, men fungerar inte som ett ledande kliniskt tecken. För att fastställa orsaken till monocytos krävs ytterligare test med hänsyn till den påstådda diagnosen.

Onkhematologisk patologi

En plötslig ökning av blodmonocyter är alltid skrämmande, eftersom det kan indikera utvecklingen av maligna blodtumörer. Detta är allvarliga tillstånd som kräver ett seriöst tillvägagångssätt för behandling och inte alltid slutar bra. Om monocytos på inget sätt kan förknippas med infektionssjukdomar eller en autoimmun patologi, bör en onkhematolog dyka upp.

Blodsjukdomar som leder till monocytos:

 • Akut monocytisk och myelomonocytisk leukemi. En variant av leukemi där monocytprekursorer upptäcks i benmärgen och blod. Det finns främst hos barn under 2 år. Det åtföljs av tecken på anemi, blödning och ofta infektionssjukdomar. Smärta i benen och lederna noteras. Skillnaden i dålig prognos.
 • myelom Det upptäcks främst efter 60 års ålder. Det kännetecknas av uppkomsten av bensmärta, patologiska frakturer och blödningar, en kraftig minskning av immuniteten.

Antalet monocyter i hematologiska sjukdomar kommer att vara betydligt högre än normalt (upp till 30-50 * 10 9 / l och högre), och detta gör att vi kan skilja monocytos i maligna tumörer från ett liknande symptom vid akuta och kroniska infektioner. I det senare fallet ökar koncentrationen av monocyter något, medan det med leukemi och myelom sker ett kraftigt hopp i agranulocyter.

Andra maligna neoplasmer

Med tillväxten av monocyter i blodet bör man uppmärksamma lymfogranulomatos (Hodgkins sjukdom). Patologi åtföljs av feber, en ökning i flera grupper av lymfkörtlar och uppkomsten av fokalsymptom från olika organ. Skada på ryggmärgen är möjlig. För att bekräfta diagnosen utförs en punktering av de ändrade lymfkörtlarna med en histologisk undersökning av materialet.

En ökning av monocyter noteras också i andra maligna tumörer med olika lokalisering. För att identifiera orsaken till sådana förändringar krävs riktad diagnostik.

Kemisk förgiftning

En sällsynt orsak till monocytos som uppstår i följande situationer:

 • Förgiftning med tetrakloretan uppstår när ångan av ett ämne inandas, om det kommer in i munnen eller huden. Det åtföljs av irritation av slemhinnor, huvudvärk, gulsot. På lång sikt kan det leda till skador på levern och koma..
 • Fosforförgiftning inträffar i kontakt med infekterad ånga eller damm, vid oavsiktligt intag. Vid akut förgiftning, avföring av avföringen observeras buksmärta. Utan behandling uppstår döden till följd av skador på njurarna, levern och nervsystemet..

Monocytos vid förgiftning är bara ett av symtomen på patologi och kombineras med andra kliniska och laboratorietecken..

Orsaker till en minskning av blodmonocyter

Monocytopeni är en minskning av blodmonocyter under ett tröskelvärde. Ett liknande symptom förekommer vid sådana tillstånd:

 • Purulenta bakterieinfektioner.
 • Aplastisk anemi.
 • Onkhematologiska sjukdomar (sena stadier).
 • Vissa mediciner.

Minskade monocyter är mindre vanliga än en ökning av antalet i perifert blod, och ofta är detta symptom förknippat med allvarliga sjukdomar och tillstånd..

Purulenta bakterieinfektioner

Detta begrepp hänför sig till sjukdomar där introduktion av pyogena bakterier och utveckling av inflammation sker. Detta avser vanligtvis streptokock- och stafylokockinfektioner. Bland de vanligaste purulenta sjukdomarna är det värt att lyfta fram:

 • Hudinfektioner: koka, karbunkel, flegmon.
 • Benskador: Osteomyelit.
 • Bakteriell lunginflammation.
 • Sepsis - inträde av patogena bakterier i blodet och samtidigt minska den totala reaktiviteten i kroppen.

Vissa purulenta infektioner tenderar att självförstöra, andra kräver obligatorisk medicinsk intervention. I blodprovet, utöver monocytopeni, är det en ökning i koncentrationen av neutrofila vita blodkroppar - celler som ansvarar för en snabb attack i fokus för purulent inflammation.

Aplastisk anemi

Låga monocyter hos vuxna kan förekomma i olika former av anemi - ett tillstånd där en brist på röda blodkroppar och hemoglobin upptäcks. Men om järnbrist och andra varianter av denna patologi svarar bra på terapi, förtjänar aplastisk anemi särskilt uppmärksamhet. Med denna patologi finns det en kraftig hämning eller fullständig upphörande av tillväxten och mognaden av alla blodceller i benmärgen, och monocyter är inget undantag.

Symtom på aplastisk anemi:

 • Anemiskt syndrom: yrsel, styrka, svaghet, takykardi, blekhet i huden.
 • Blödning av olika lokaliseringar.
 • Minskad immunitet och infektiösa komplikationer.

Aplastisk anemi är en allvarlig hematopoiesisjukdom. Utan behandling dör patienter om några månader. Terapi innebär att eliminera orsakerna till anemi, ta hormoner och cytostatika. En bra benmärgstransplantation resulterar..

Hematologiska sjukdomar

I de sena stadierna av leukemi noteras hämning av alla groddar av hematopoies och utvecklingen av pancytopeni. Inte bara monocyter lider utan även andra blodkroppar. En signifikant minskning av immunitet, utvecklingen av allvarliga infektionssjukdomar noteras. Det finns orsakslösa blödningar. Benmärgstransplantation är det bästa behandlingsalternativet i denna situation, och ju tidigare operationen utförs, desto större är chansen för ett gynnsamt resultat.

Medicin

Vissa mediciner (kortikosteroider, cytostatika) hämmar arbetet i benmärgen och leder till en minskning av koncentrationen av alla blodceller (pancytopeni). Med snabb hjälp och läkemedelsavlägsnande återställs benmärgsfunktionen.

Monocyter är inte bara professionella fagocyter, vårdare av vår kropp, hänsynslösa mördare av virus och andra farliga element. Dessa vita blodkroppar är en markör för hälsostatus tillsammans med andra indikatorer för ett allmänt blodantal. Med en ökning eller minskning av monocyternivån bör du definitivt träffa en läkare och genomgå en undersökning för att hitta orsaken till detta tillstånd. Diagnos och urval av behandlingsregimen utförs med hänsyn till inte bara laboratoriedata utan också den kliniska bilden av den identifierade sjukdomen.

Aspekter av förhöjda monocyter hos barn och vuxna

Monocyter är de mest aktiva fagocyterna (celler som absorberar främmande organismer) i humant blod. Cytoplasma av monocyter har ett stort antal enzymer som bidrar till upplösning av absorberade bakterier, främmande celler, protoso.

Monocytos är kroppens tillstånd när det totala antalet monocytiska celler överstiger 10% i ett allmänt blodprov eller snarare i leukocytformeln..

Vad förhöjda monocyter indikerar

Ett hematologiskt blodprov hjälper till att bestämma monocyter i blodet. Monocyter mäts i procent av det totala antalet celler med leukocytformeln. Blod för analys samlas från fingret på morgonen på tom mage.

Det är på morgonen och utan föregående måltid som du inte kan bestämma en fysiologisk, utan just en patogen ökning av monocyter eller andra blodkroppar.

Den viktigaste faktorn som orsakar monocytos är den smittsamma processen. Ofta är det mononukleos, virussjukdomar, svampsjukdomar. Det är också möjligt att en ökning av monocyter inträffar efter överföringen av en infektionssjukdom.

Ett ökat antal monocyter följer så allvarliga sjukdomar som tuberkulos, syfilis, sarkoidos. I detta avseende är det mycket viktigt att beakta nivån på monocyter vid varje bloddonation. Naturligtvis är det omöjligt att ställa en diagnos baserad på en nivå av monocyter, så det är värt att gå igenom ett antal andra undersökningar för att äntligen ta reda på den verkliga orsaken till monocytos. Det händer att monocyterna ökar efter operationen. Detta gäller särskilt för att ta bort bilagan eller gynekologiska operationer.

De farligaste tillstånd som åtföljs av ett ökat antal monocyter är maligna blodsjukdomar, såsom akut leukemi, kronisk myelogen leukemi och andra. Förutom tumörer i det hematopoietiska systemet ökar monocyterna med alla maligna neoplasmer i kroppen såväl som med reumatisk feber och systemisk lupus erythematosus.

Monocytos hos barn

Med en ökning av det totala antalet monocyter hos barn bör du inte omedelbart vara orolig. Under tandvård kan barnet öka monocyterna. En sådan reaktion av blodceller är också möjlig om barnet är allvarligt skadat eller nyligen har drabbats av en infektionssjukdom. Många stressiga situationer kan bidra till en kortvarig ökning av vaktcellernas blod..

Behandling

Det finns inga specifika läkemedel eller folkläkemedel som syftar till att sänka förhöjda monocyter. Om monocytos upptäcks i blodet är detta tillstånd inte en diagnos, utan indikerar bara att det är nödvändigt att undersökas för att ta reda på den verkliga orsaken till sjukdomen. Efter bestämning av sjukdomen som provocerar tillväxten av monocyter i blodet är det nödvändigt att omedelbart påbörja behandlingen. En snabb och korrekt behandling av den underliggande sjukdomen hjälper till att effektivt sänka nivån av monocyter..

monocytos

Huvudfunktionerna hos monocyter

Monocyter med sin morfologiska struktur liknar mycket lymfoblaster, även om de skiljer sig markant från lymfocyter som har passerat utvecklingsstadierna och har nått en mogen form. Likheten med sprängceller ligger i det faktum att monocyter också vet hur de ska hålla sig till oorganiska ämnen.
(glas, plast), men gör det bättre än sprängningar.

Från de enskilda funktionerna som bara är inneboende till makrofager sammanfattas deras huvudfunktioner:

 • Receptorer belägna på ytan av makrofager har en högre förmåga (överlägsen lymfocytreceptorer) att binda fragment av ett främmande antigen. Efter att ha fångat en partikel av en främmande överför makrofagen det främmande antigenet och presenterar det till T-lymfocyter
  (hjälpare, hjälpare) för erkännande.
 • Makrofager producerar aktivt immunitetsförmedlare
  (proinflammatoriska cytokiner som aktiveras och skickas till inflammationsområdet). T-lymfocyter producerar också cytokiner och betraktas som deras huvudsakliga producenter, men makrofagen utför antigenpresentationen, vilket innebär att den börjar sitt arbete tidigare än T-lymfocyten, som får nya egenskaper (mördare eller antikroppsbildande) först efter att makrofagen kommer och visar det objekt onödigt för kroppen.
 • Makrofager syntetiserar transferrin för export,
  deltar i transporten av järn från absorptionsplatsen till deponeringsplatsen (benmärg) eller användning (lever, mjälte), Kupffer-celler bryter ned hemoglobin i levern till heme och globin;
 • Ytorna på makrofager (skumceller) har insulära receptorer,
  lämplig för LDL (lågdensitetslipoproteiner), varför, intressant, då blir makrofagerna själva kärnan
  .

Vad kan monocyter göra?

Det viktigaste kännetecknet för monocyter (makrofager) är deras förmåga att fagocytos
,
som kan ha olika alternativ eller fortsätta i kombination med andra manifestationer av deras funktionella "iver". Många celler kan fagocytos (granulocyter, lymfocyter, epitel), men det är fortfarande erkänt att makrofager i detta fall är överlägsna alla. Fagocytos består i flera stadier:

 1. Bindning (vidhäftning till fagocytmembranet genom receptorer med opsoniner - opsonisering
  );
 2. tarminvagination
  - penetration inuti;
 3. Cytoplasmatisk nedsänkning och hölje
  (membranet i den fagocytiska cellen rinner runt den svaltade partikeln och omger den med ett dubbelt membran);
 4. Ytterligare nedsänkning, hölje och bildning av en isolerad fagosom
  ;
 5. Aktivering av lysosomala enzymer, långvarig "andningsskada", bildandet av fagolysosomer
  , matsmältning;
 6. Komplett fagocytos
  (förstörelse och död);
 7. Ofullständig fagocytos
  (intracellulär persistens av en patogen som inte helt har tappat livskraften).

Under normala förhållanden kan makrofager:

Således kan monocyter (makrofager) röra sig som amöba och naturligtvis utföra fagocytos, vilket hänvisar till de specifika funktionerna för alla celler som kallas fagocyter.
På grund av lipaserna som finns i cytoplasma av mononukleära fagocyter kan de förstöra mikroorganismer inneslutna i en lipoidkapsel (till exempel mykobakterier).

Mycket aktivt "rätar dessa celler ut" med små "utlänningar", cellskräp och till och med hela celler,
ofta oavsett storlek. När det gäller livslängd är makrofager betydligt överlägsna granulocyter, eftersom de lever i veckor och månader, men de är märkbart bakom lymfocyterna ansvariga för immunologiskt minne. Men det här räknas inte monocyter som "fastnar" i tatueringar eller i rökarna, de tillbringar många år där, eftersom de inte har förmågan att återvända från vävnaderna.

Bestämma nivån av monocyter i blodet

Monocytosnivån mäts i två indikatorer:

 1. absolut, visar antalet celler per liter blod, med en norm hos vuxna upp till 0,08 * 109 / l, hos barn - upp till 1,1 * 109 / l;
 2. relativ, vilket visar om monocyterna ökas i förhållande till andra leukocytceller: gränsen anses vara 12% hos barn under 12 år och 11% hos vuxna patienter;

För att testa blodet för innehållet av monocyter föreskrivs en utökad analys med en detaljerad tolkning av leukocytformeln. Kapillärbloddonation (från fingret) utförs på morgonen på tom mage. Dricka före analys rekommenderas inte heller..

Purulenta och inflammatoriska processer i kroppen är vanliga orsaker till absolut monocytos. Om de primära testerna registrerar att monocyter är signifikant förhöjda med normala vita blodkroppar eller en minskning av deras totala nivå, behövs ytterligare studier. Avskild från resten av de vita kropparna är förhöjda monocyter ganska sällsynta, så läkarna rekommenderar att upprepa analysen efter en tid för att utesluta felaktiga resultat. I alla fall bör du inte dechiffrera analysen: endast en specialist kan tolka de mottagna siffrorna korrekt..

Du kanske också är intresserad av:

Monocyter är en av de största blodcellerna som tillhör gruppen leukocyter, innehåller inte granulat (är agranulocyter) och är de mest aktiva fagocyterna (kan absorbera främmande medel och skydda människokroppen från deras skadliga effekter) av perifert blod.

De utför skyddande funktioner - de bekämpar alla typer av virus och infektioner, absorberar blodproppar, förhindrar bildandet av blodproppar och uppvisar antitumoraktivitet

Om monocyter reduceras kan detta indikera utveckling (läkare ägnar särskild uppmärksamhet åt denna indikator under graviditeten), och en ökad nivå indikerar utvecklingen av infektion i kroppen

Om vi ​​talar om det kvantitativa innehållet i monocyter i blodet, bör normen för denna indikator ligga i intervallet 3–11% (hos ett barn kan antalet av dessa celler variera i intervallet 2–12%) av det totala antalet leukocytblodelement.

I grund och botten bestämmer läkare det relativa kvantitativa innehållet i dessa element (detta görs), men om man misstänker allvarliga benmärgsstörningar utförs en analys av det absoluta innehållet i monocyter, vars dåliga resultat bör varna någon person.

Kvinnor (särskilt under graviditet) har alltid lite mer vita blodkroppar i blodet än män, dessutom kan denna indikator variera beroende på ålder (barn kan ha mer).

Lymfocyter och monocyter när deras nivå ökar samtidigt

I grund och botten, med överskattade hastigheter, bör utvecklingen av en virusinfektion misstänkas. Varför? Eftersom lymfocyter och monocyter känner igen införandet av en främmande mikrob och skickas för att bekämpa den. Lymfocytiska kroppar utför flera funktioner:

 • Reglera immunsvaret;
 • Immunoglobuliner produceras;
 • Förstora fienden;
 • Kom ihåg information om den distribuerade agenten.

Således kan båda typerna av leukocytformer delta i fagocytos. Men lymfocyter producerar också antikroppar mot patogener.

Lymfocytos med monocytos diagnostiseras i nästan alla fall vid akuta infektioner. De orsakas av influensavirus, röda hundar, herpes och andra. Som regel visar analysen en minskning av neutrofila former. Antivirala läkemedel föreskrivs för behandling..

En mängd olika former och typer definierar funktioner

Monocyter (makrofager, mononukleära fagocyter eller fagocytiska mononukleära celler) utgör en extremt heterogen grupp celler i den agranulocytiska serien av leukocyter i termer av manifestationen av aktivitet
(icke-granulära vita blodkroppar). På grund av den speciella variationen i deras funktioner kombineras dessa representanter för leukocytlänken till ett vanligt mononukleärt fagocytiskt system
(IFS), som inkluderar:

 • Perifera monocyter
  - allt är klart med dem. Dessa är omogna celler som bara har kommit ut ur benmärgen och ännu inte har utfört de grundläggande funktionerna i fagocyter. Dessa celler cirkulerar i blodet i upp till 3 dagar och skickas sedan till vävnaderna för att mogna..
 • Makrofager
  - dominerande MFS-celler. De är ganska mogna, de kännetecknas av den mycket morfologiska heterogeniteten som motsvarar deras funktionella mångfald. Makrofager i människokroppen är:
  1. Vävnadsmakrofager

   (mobila histiocyter), som kännetecknas av en uttalad förmåga att fagocytos, utsöndring och syntes av en enorm mängd proteiner. De producerar hydralaser, som ackumuleras av lysosomer eller flyr ut i den extracellulära miljön. Lysozym syntetiseras kontinuerligt i makrofager
   Det är en typ av indikator som svarar på hela MF-systemets aktivitet (under aktivering av aktivatorer ökar lysozym i blodet);
  2. Mycket differentierade vävnadsspecifika makrofager
   .
   Som också har ett antal sorter och som kan representeras:
   1. Fixade, men kapabla till pinocytos, Kupffer-celler
    , koncentrerad huvudsakligen i levern;
   2. Alveolära makrofager
    , som interagerar med allergenerna som kommer in i inandningsluften och absorberar dem;
   3. Epitelioidceller
    , lokaliserad i granulomatösa knölar (fokus på inflammation) med ett infektiöst granulom (tuberkulos, syfilis, spetälska, tularemi, brucellos, etc.) och icke-infektiös natur (silikos, asbestos), liksom med medicinering eller runt främmande kroppar;
   4. Intraepidermala makrofager
    (dendritiska hudceller, Langerhans celler) - de bearbetar det främmande antigenet och deltar i dess presentation;
   5. Multikärniga jätteceller
    , bildas av fusionen av epitelioidmakrofager.

Monocyter i blodfunktionalitet

Monocytiska kroppar svarar snabbt på den inflammatoriska processen och flyttar omedelbart till infektionsstället eller införandet av ett främmande medel. Nästan alltid lyckas de förstöra fienden. Men det finns situationer då fiendeceller är kraftfullare än makrofagen, blockerar fagocytos eller utvecklar skyddsmekanismer.

Mogna monocytiska kroppar utför flera grundläggande funktioner:

 1. Antigenenzymer är bundna och visas till T-lymfocyter så att de känner igen det.
 2. Forma förmedlare av immunsystemet. Proinflammatoriska cytokiner går till platsen för inflammation.
 3. De deltar i transport och absorption av järn, nödvändigt för att producera blodformer i benmärgen.
 4. Utför fagocytos, genom flera steg (bindning, nedsänkning i cytoplasma, bildning av fagosomen, förstörelse).

Leukocytceller kan inte alltid fagocytisera patogena mikroorganismer. Det finns enskilda patogener, till exempel mykoplasma, som binder till membranet och sätter sig i makrofager. Och mykobakterier och toxoplasma agerar annorlunda. De blockerar processen för fusion av fagosomen och lysosomen och förhindrar därmed lys. För att bekämpa sådana mikrober behöver de yttre hjälp från vita blodkroppar som producerar lymfokiner..

Aktivt mogna monocyter bryter ner på mikroskopiska utomjordingar och till och med enorma celler. De bor i vävnaderna i veckan, månaderna. Men till skillnad från lymfocyter i blodet har de inte immunologiskt minne. Det är intressant att leukocytkroppar i tatueringar och lungor hos rökare kvarstår i flera år, eftersom de inte kan komma ut ur dem.

Som framgår av denna indikator i analysresultaten

Blod är inte bara vatten med celler som flyter i det, det är bindväv med dess komplexa sammansättning.

För att kroppen ska fungera korrekt måste denna sammansättning vara oförändrad. Konstans i blodets sammansättning är en del av den allmänna homeostasen i kroppen. Genom att ändra mängden olika komponenter i blodet kan man därför bedöma förändringen i hela organismen.

Ett blodprov är ett viktigt diagnostiskt verktyg..

Huvuddelen av plasma är verkligen vatten, men en hel cocktail bestående av proteiner, joner, upplösta gaser och andra ämnen löses i detta vatten. I denna cocktail distribueras blodceller fritt - olika celler med sina egna funktioner.

Immunsystemet

Ett immunsystem är en struktur i kroppen hos en person eller ett annat djur som bokstavligen skyddar de biologiska gränserna för denna kropp. Syftet och det enda syftet med detta system är förstörelse eller isolering av alla främmande föremål.

Listan över främlingar innehåller många olika föremål: virus, bakterier, giftiga ämnen, tumörceller, hela parasiter eller enskilda specifika molekyler.

Vissa vita blodkroppar letar efter fienden med hjälp av receptorer, andra neutraliserar denna fiende, medan andra bär fragmenten av fienden i kommandocentret för studier och memorering. Således bildas långsiktig immunitet.

fagocyter

En av dessa enheter som kommer i direktkontakt med fienden är fagocyter. Från grekiska översätter "fag" som "absorbera, sluka" och "cyt" översätter som "cell".

Om det inte är en mikrob, utan ett ämne som är resistent mot en sådan upplösning, tar fagocyten främlingen med sig och tar bort honom från kroppen. På samma sätt upplöses och utsöndras celler i kroppen som har dött naturligt..

Fagocytmiljön har sina egna proffs - celler som har speciella receptorer på ytan som ansvarar för att hitta främlingar. Dessa "proffs" inkluderar monocyter, makrofager, mastceller, dendriter och neutrofiler..

monocyter

Från grekiska översätts "mono" som "en, bara", "cyt" är en "cell". Det vill säga en "monocyt" kan översättas som en "ensam cell." Ganska roligt, med tanke på att det i en mikroliter blod kan finnas upp till ett halvtusen av dessa celler.

Monocyter kan agera i en aggressiv miljö och absorberar sina fallna leukocytkameror tillsammans med fienden. Det är monocyter som skapar frontlinjen kring stora, olösliga föremål - till exempel en stor splint.

Monocyter produceras i benmärgen, varifrån de kommer in i blodomloppet. Tillsammans med blod sprids de över hela kroppen, samlas i lymfkörtlarna, levern eller kvar i benmärgen. Efter två eller tre dagars resa med blod, dör monocyter antingen och sönderfaller, eller kommer in i vävnaderna och blir makrofager.

monocytos

I en normal, frisk kropp är monocytinnehållet i blodet stabilt. I ett blodprov visas det vanligtvis antingen som MON% - det relativa innehållet av monocyter relativt normen, eller som MON # - det absoluta antalet celler, deras antal per liter blod.

Det ökade innehållet av monocyter i blodet kallas monocytos. Det finns fler monocyter i blodet när det finns mer arbete för dem - med infektionssjukdomar och under återhämtningsperioden efter dem, med tuberkulos, specifika blodsjukdomar.

För en specifik diagnos är antalet monocyter inte tillräckligt - en helhetsbild av blodkompositionen är nödvändig. Men även då kan monocytos bara vara ett vanligt symptom, där ytterligare diagnos är nödvändig..

Monocyter i blodet är förhöjda

Monocyter är stora blodkroppar som tillhör vita blodkroppar. Dessa celler är de ljusaste representationerna för fagocyter, det vill säga de celler som blir av med bakterier och bakterier genom att äta.

Det totala antalet monocyter från alla vita blodkroppar i blodet är från 3 till 11 procent. Om procentandelen av dessa celler ökar kallas detta tillstånd relativ monocytos. Om antalet monocyter ökar kallas detta tillstånd absolut monocytos, men monocyter är inte bara blodceller.

De finns i ett stort antal i lymfkörtlarna, i levern, mjälten och benmärgen. Monocyter är i blodet i högst 3 dagar. Efter det passerar de gradvis in i vävnaderna och blir histocyter. Det är från dessa celler som levern Langerhans-celler börjar bildas.

I kroppen deltar monocytceller i en mycket viktig åtgärd - de rensar platsen för inflammation från döda monocyter, varigenom vävnaden kan regenereras. Dessutom hjälper dessa celler att reglera blodbildning, bilda en specifik human immunitet, ger en antitumoreffekt och produktionen av interferoner.

Monocyter i blodet är förhöjda i ganska sällsynta fall. Det är därför det inte är så svårt att ta reda på orsaken till ökningen. Den allra första faktorn för att öka monocyterna är infektion. dessa inkluderar mononukleos, virussjukdomar, svampinfektioner, rickettsios. Med dessa tillstånd kan ett ökat antal monocyter detekteras i ett blodprov.

Ofta kan ett ökat antal monocyter upptäckas under återhämtning från sjukdom. Dessutom förekommer ett ökat antal av dessa celler under återhämtningsperioden efter nästan alla sjukdomar. Monocytos förekommer också under mycket allvarliga tillstånd - tuberkulos, syfilis, brucellos, sarkoidos.

Det är därför det är så viktigt att veta antalet monocyter vid varje bloddonation. Det är emellertid omöjligt att ställa en diagnos baserad på enbart analys.

I detta fall är det nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer och genomgå andra undersökningar. Endast på detta sätt kan du korrekt diagnostisera.

Och naturligtvis kan antalet monocyter ökas kraftigt i fall av blodsjukdomar. Detta gäller särskilt akut leukemi, kronisk myelogen leukemi och andra liknande sjukdomar. Äkta polycytemi, osteomyelofibrosis och trombocytopenisk purpura av okänt ursprung kan också tillskrivas denna grupp..

Monocyter i blodet är också förhöjda i det inledande stadiet av utvecklingen av cancertumörer. I vissa fall kan detta vara den allra första indikatorn på att allt inte är i ordning med kroppen och att det är nödvändigt att hitta orsaken.

I. Naturligtvis följer monocytos alltid sådana processer som reumatism och systemisk lupus erythematosus. Dessutom kan antalet monocyter ökas ganska kraftigt..

Det händer ofta att tillsammans med monocyter växer upp andra blodceller, nämligen de som är ansvariga för sjukdomens inflammatoriska karaktär.

Separat ökar endast monocyter ganska sällan. Därför bör detta faktum beaktas när man undersöker resultatet av ett blodprov och vid tolkningen av resultatet. Själva blodet för monocytanalysering doneras från ett finger till tom mage och tidigt på morgonen.

Regulations

Normerna för kvinnor och män är praktiskt taget desamma. Bestämningen av det absoluta (abs.) Värdet per 1 liter blod utförs enligt en allmän analys och studie av en färgad utstryk. Innehållet i monocyter relativt den totala mängden leukocyter beräknas i procent och kallas nivån.

Båda indikatorerna är viktiga för att utvärdera resultatet. Med en kraftig fluktuation i antalet andra celler som ingår i leukocytformeln kan nivån av monocyter förändras (över normen eller minska). Även om deras absoluta värde förblir oförändrat.

En analys av förhållandet till ålderskategorin visade en ökad nivå hos barn under 6 år jämfört med innehållet hos en vuxen.

För vuxna anses det normala absoluta värdet vara värden från noll till 0,08x10 9 / l, för ett barn från 0,05 till 1,1 x 10 9 / l är tillåtet.

I leukocytformeln anses andelen monocyter hos barn vara normal - 2-12% efter födseln, under de första 2 veckorna - 5-15%, hos vuxna - 3-11%. En liknande indikator under graviditeten går inte utöver normen:

 • första trimestern i genomsnitt 3,9%;
 • den andra är 4,0;
 • den tredje - 4.5.

Varje indikator som överskrider den övre gränsen kallas monocytos och har sina egna fysiologiska och patologiska orsaker.

Monocytproduktion och strukturfunktioner

Monocyter är född till monocytiska kroppar. Innan de blir mogna celler måste de gå igenom flera utvecklingsstadier. Promyelocyter bildas av en monoblast, sedan promonocyter och först efter detta stadium mognar monocyter. I en liten mängd bildas de i lymfkörtlar och bindväv i vissa organ..

Mogna former kännetecknas av cytoplasma, som innehåller olika enzymer, biologiska substanser. Dessa inkluderar lipas, kolhydrat, proteas, laktoferrin, etc..

Monocyter kan inte produceras i betydligt ökade mängder, liksom andra typer av vita blodkroppar. Att stärka deras produkter är möjligt bara 2-3 gånger, inte mer. Fagocytiska mononukleära celler, som redan har flyttats från blodomloppet till kroppsvävnader, ersätts endast av nyanlända former.

Så snart kropparna kommer in i det perifera blodomloppet migrerar de genom kärlen i tre dagar. Sedan stannar de i vävnaderna, där de mognar helt. Således bildas histiocyter och makrofager.

Agranulocytiska eller icke-granulära vita blodkroppar utför olika funktioner. De kombinerades till och med i en IFS-grupp för att göra det mer bekvämt att klassificera aktiviteter. Det mononukleära fagocytiska systemet inkluderar följande celler:

 1. Monocyter i den perifera blodomloppet.

Omogna leukocytkroppar kan inte utföra fagocyter. De cirkulerar helt enkelt i blodet för att flytta till vävnaden, där de kommer att genomgå det sista mognadsfasen.

 1. Makrofager, mogna monocytiska kroppar.

Förhållande till de dominerande elementen i IFS och är olika. De är vävnads- och vävnadsspecifika. Den första typen är mobila histiocyter som klarar fagocytos. De syntetiserar ett stort antal proteiner, lysozym, producerar hydrolas.

Vävnadsspecifika makrofager är i sin tur indelade i flera typer:

 • Fast fokus i levern, har förmågan att absorbera makromolekylen och dess förstörelse;
 • Epitel - lokaliserad i granulomatösa inflammatoriska områden (tuberkulos, brucellos, silikos);
 • Alveolar - i kontakt med allergiska partiklar;
 • Intraepidermal - är involverade i behandlingen av antigener, närvarande främmande organ;
 • Jätteceller - uppstår under sammansmältningen av epitoliodarter.

De flesta makrofager finns i levern / mjälten. Även närvarande i stora mängder i lungorna.

Avvikelser från normen

Ett ökat antal monocyter indikeras av termen "monocytos" och indikerar oftast en infektion som har spridit sig i kroppen.

Ett stort antal agranulocyter kan vara en indikator på svamp, virala och infektiösa lesioner, eftersom när ett angrepp av skadliga organismer inträffar börjar fagocyterna att föröka sig för att bygga skydd.

Av denna anledning, under ett blodprov för tuberkulos, rubella, difteri, syfilis, mässling, influensa, kommer en ökning av blodmonocyterna att diagnostiseras.

Monocytos kan indikera en onkologisk sjukdom (monocytisk leukemi), som anses åldersrelaterad, eftersom den främst förekommer hos äldre.

Procentandelen monocyter kan vara hög på grund av autoimmuna patologier (reumatoid artrit, lupus), eftersom skyddsfunktionen för dessa blodpartiklar utlöses.

Monocytos är en följeslagare av en organism infekterad med giardia, ameba, toxoplasma och andra parasiter.

Ett högt monocytantal kommer att upptäckas hos patienter som donerar blod under en viss period efter kirurgisk behandling, särskilt hos de som genomgick kirurgi på mjälten, kirurgi för att ta bort blindtarmsinflammation och hos kvinnor efter gynekologiska operationer.

Kemiska industriarbetare kan uppleva monocytos som ett resultat av förgiftning med tetrakloretan eller fosfor.

Hos barn kan antalet monocyter öka på grund av tandvård eller när man byter mjölktänder till permanent.

Det låga halten av monocyter i blodet kallas monocytopeni. Orsaken till detta tillstånd kan vara en utarmad organisme, eftersom utmattning och anemi orsakar funktionsfel hos alla organ, inklusive hematopoies, strålningssjukdom, svår form av vitaminbrist B12.

Långvarig kemoterapi (frekventa fall av aplastisk anemi hos kvinnliga patienter) och glukokortikoidterapi kan leda till en minskning av nivån av monocyter i blodet.

Monocytopeni är associerat med vissa infektionssjukdomar (tyfusfeber) i det akuta stadiet, långvariga purulenta processer.

Hos kvinnor diagnostiseras ett litet antal monocyter under graviditeten, när alla blodelement minskas, och efter födelsen av ett barn, när kroppen är avsevärt utarmad.

Den fullständiga frånvaron av monocytceller signalerar komplexa blodsjukdomar, såsom leukemi (i det stadium då skyddande celler inte produceras) och septisk lesion, på grund av vilken blodpartiklar förstörs av toxiner och fagocytiska element inte längre kan motstå dem.

Efter att ha lärt dig vad monocyter är, måste du vara uppmärksam på deras indikatorer, för även om innehållet i andra blodelement är inom det normala intervallet, kan en ökning eller minskning av antalet monocyter signalera ganska allvarliga patologiska processer i kroppen

Förhöjda blodmonocyter hos kvinnor

Hos kvinnor är många indikatorer specifika, inklusive innehållet i monocyter, som beror på dess reproduktion.

Mononukleära fagocyter finns också i det kvinnliga reproduktionssystemet, deltar aktivt i undertrycket av inflammatoriska patologiska processer i kroppen. Monocyter är ganska känsliga för förändringar i hormonnivåer och kan i andra fall undertrycka den reproduktiva funktionen hos den kvinnliga kroppen. Tyvärr är denna roll av leukocytagranulocyter inte väl förstått..

Det är riktigt att studier genomfördes för att ta reda på hur preventivmedel påverkar monocyter för att förstå vilka preventivmedel som orsakar mindre skada på kroppen. Det är känt att deltagandet av monocyter i en eller annan fysiologisk process åtföljs av en förändring av deras målaktivitet. När monocyter aktiveras ökar resultatet från lysosomala enzymer från dem. Denna process är associerad med stabiliteten eller labiliteten hos lysosomala membran..

För att förstå essensen i studien minns vi att lysosomen är en liten organoid inuti cellen, skyddad av ett membran. Inuti lysosomen upprätthålls en sur miljö som kan lösa patogena celler och mikroorganismer. Lysosom är "magen" inuti cellen.

Vi kommer inte att gå in på detaljer och mekanismen, men vi noterar att kvinnor deltog i studien,

tar p-piller som innehåller östrogener och progestiner,

med hjälp av intrauterin preventivmedel (spiral).

Och det bör noteras att den högsta indikatorn för stabiliteten hos lysosomala membraner hittades hos kvinnor från den grupp i vilken orala preventivmedel, bestående av naturliga eller syntetiska hormoner, togs. Kvinnors immunsystem svarade på mekaniska barriärer genom att öka labiliteten (varierbarheten) hos lysosomala membran och frisättningen av enzymer. Det är inte svårt att anta att uppfattningen av mekanisk preventivmedel som främmande, kroppen svarar genom att ge en ökning av monocyter. Oavsett hur en kvinna följer reglerna för personlig hygien är det omöjligt att försvara sig mot patogena mikroorganismer. Men ett något högt monocytantal i blodet fungerar som en barriär mot urininfektioner. Resultaten av studier av kvinnligt blod visar ofta att monocyterna är något ökade, eftersom antalet monocyter i den kvinnliga kroppen varierar beroende på menstruationscykelens faser.

Orsaker till ökade monocyter i blodet

Vanligtvis blir resultatet av ett monocyt-test endast en bekräftelse på den diagnos som redan har fått, vars första symptom redan har visat sig. Detta beror på att produktionen av monocyter i ökade volymer tar lite tid, vilket vanligtvis är tillräckligt för att sprida infektionen.

Först av allt ökar monocyter som svar på en infektionssjukdom. Dessa inkluderar säsongsförkylningar och allvarligare komplikationer: mononukleos, rickettsios, endokardit, tuberkulos, syfilis och mer.

Ofta kvarstår det ökade innehållet av monocyter i blodet även efter återhämtning. För att bekräfta detta bör du klara analysen igen om ett par veckor.

Den andra faktorn som orsakar ökningen är cancer. Tumörer uppfattas av kroppen som främmande föremål, så det är inte förvånande att med hjälp av monocyter immunsystemet försöker bli av med dem.

Den tredje orsaken till att blodmonocyterna är förhöjda är autoimmuna sjukdomar. När ett fel inträffar i immunsystemet och det börjar uppfatta dess celler som främmande, produceras monocyter i ökad skala. Dessa sjukdomar är mycket farliga bara för att kroppen kan förstöra sig själv. Dessa inkluderar lupus erythematosus och reumatoid artrit..

Den fjärde orsaken till ökningen är kirurgi. Särskilt antalet av dessa celler ökar när det gäller avlägsnande av mjälte, bilaga, ingripanden i de "kvinnliga" organen.

Och slutligen, om monocyter i blodet är förhöjda hos en vuxen, bör orsakerna sökas vid blodsjukdomar.

Oftast ökar antalet monocyter i samband med andra blodkroppar. Men även ett komplett blodantal utan en detaljerad undersökning kan ge en felaktig diagnos. Till exempel kan det faktum att lymfocyter och monocyter är förhöjda både indikera närvaron av en katarrhalinfektion och leukemi, en malig blodsjukdom..

Det faktum att monocyter och eosinofiler är förhöjda indikerar också en förbättrad funktion av immunsystemet, som försöker hantera en okänd fiende:

Skälen till att monocyter är förhöjda under graviditeten skiljer sig inte från de som anges ovan. Emellertid bör den infektionssjukdom som upptäcks hos den förväntade modernen behandlas mer noggrant för att inte skada det ofödda barnets hälsa.

Förhöjda monocyter under graviditeten måste normaliseras, för annars kan födelsen vara komplicerad, det finns en risk för patologier hos barnet och ett hot mot moderns hälsa.

I händelse av att monocyter förhöjs hos en vuxen är det först nödvändigt att fastställa den exakta orsaken och först därefter föreskriva behandling. Att bli av med leukemi kräver mycket tid, medicin och pengar, men även detta garanterar inte en fullständig återhämtning. Därför är det nödvändigt att regelbundet donera blod för leukocyt och allmän analys.

Om du fortfarande har frågor om det faktum att monocyter är förhöjda i blodprovet, vad betyder detta och vad du ska göra härnäst, fråga dem i kommentarerna.

Det Är Viktigt Att Vara Medveten Om Dystoni

 • Hypertension
  Blodräknare
  Vill du testa dig själv? Hitta först moderns ålder, korrelera det sedan med den månad då barnet blev gravid. Du får ett plus eller minus som anger en pojke eller en flicka. Så du kan kontrollera din födelse eller släktingar.
 • Puls
  Bäcken åderbråck hos kvinnor - symtom och behandling
  När det gäller åderbråck förknippar få människor denna sjukdom med inre organ. Oftare är patologi i nedre extremiteterna associerade med den. Samtidigt svarar åderbråck i bäckenet, som inte är synliga med ett beväpnat blick, för minst 5% av den totala andelen kärlsjukdomar, och majoriteten av patienterna lär sig om diagnosen av en slump.
 • Puls
  Vilka livsmedel ökar blodtrycket
  Blodtryck (BP) är en av de viktigaste indikatorerna på kroppens hälsostatus. Enkelt uttryckt återspeglar blodtrycksnivån kraften med vilken blod trycker på blodkärlens väggar när det pumpas av hjärtmuskeln.

Om Oss

Material publiceras för referens och är inte ett recept för behandling! Vi rekommenderar att du kontaktar din hematolog på din anläggning.!